Graffeg i roi copiau o Geiriau Diflanedig i bob ysgol gynradd yng Nghymru drwy gyllido torfol

Graffeg to crowdfund copies of Geiriau Diflanedig for all primary schools in Wales

Mae’r cyhoeddwr annibynnol o Gymru, Graffeg, yn lawnsio ymgyrch cyllido torfol heddiw i roi copi o addasiad Cymraeg The Lost Words, Geiriau Diflanedig, gan Robert Macfarlane, Jackie Morris and Mererid Hopwood, i bob ysgol gynradd yng Nghymru.

Mae Geiriau Diflanedig, a ddechreuodd fel ymateb i ddiflaniad geiriau cyffredin o fyd natur o eiriadur plant, yn amlygu’r ffaith fod yr un geiriau yn diflannu o’n hiaith gyffredin yma yng Nghymru, gan ddatgelu’r un datgysylltiad rhwng pobl a natur. Mae addasiad sensitif Mererid o swyn-gerddi acrostig Robert Macfarlane yn cyfleu o’r newydd hud a lledrith cynhenid eu pwnc, gan ein hannog i ymgysylltu o’r newydd â byd natur drwy roi bywyd i’r geiriau. Mae lluniau cyfoethog Jackie Morris yn cyd-fynd â phob cerdd, gan greu trysor gweledol i’w fwynhau am genedlaethau i ddod.

Ers ei gyhoeddi ym mis Hydref 2017, mae The Lost Words wedi dal dychymyg llawer o ddarllenwyr, gyda nifer fawr o gynlluniau cyllido torfol llwyddiannus yn sicrhau bod miloedd o ysgolion ar draws y DU yn cael copïau ohono. Mae Graffeg yn gobeithio codi £16,700 i dalu cost rhoi copi o Geiriau Diflanedig i bob un o’r 1,287 o ysgolion cynradd yng Nghymru. Mae Graffeg yn rhedeg yr ymgyrch yma fel menter gwbl ddielw gyda’r holl arian a godir yn talu am gost uned y llyfr ynghyd â chostau dosbarthu i ysgolion.

Mae’r ymgyrch cyllido torfol wedi cael ei hyrwyddo gan Jackie Morris sy’n rhoi gwaith celf wreiddiol fel cymhellion ychwanegol i bobl roi at yr ymgyrch. Ymhlith y cymhellion mae copïau o Geiriau Diflanedig wedi’u llofnodi gan y tri chrëwr a phaentiadau Dwrgi gwreiddiol gan Jackie Morris.

Geiriau Diflanedig gan Robert Macfarlane, Jackie Morris a Mererid Hopwood, cyhoeddwyd gan Graffeg

Dywedodd Jackie Morris ‘Rwy’n gobeithio y bydd ein llyfr – fy un i, Robert a Mererid – yn cyrraedd pob ysgol yng Nghymru.’

I roi i ymgyrch ‘Geiriau Diflanedig i bob ysgol gynradd yng Nghymru’ ymwelwch â thudalen Crowdfunder: cliciwch yma.

Geiriau Diflanedig (CC. Pris £25) yn cyhoeddi ar 10 Hydref 2019.

Independent Wales-based publisher Graffeg is today launching a Crowdfunder campaign to gift a copy of the Welsh-language edition of The Lost Words (Geiriau Diflanedig) by Robert Macfarlane, Jackie Morris and Mererid Hopwood to every primary school in Wales.

Begun as a response to the omission of everyday nature words from an English-language children’s dictionary, Geiriau Diflanedig highlights the fact that the same words are disappearing from common use here in Wales, exposing a similar disconnect between people and nature. Mererid’s sensitive adaptations of Robert Macfarlane’s acrostic spell-poems recapture the inherent awe and magic of their subject, encouraging a re-engagement with the natural world by speaking the words back to life. Jackie Morris recently received the prestigious CILIP Kate Greenaway Medal 2019 for her stunning illustrations which accompany each poem, creating a critically acclaimed visual treasure to be enjoyed for generations to come.

Since its publication in October 2017, The Lost Words has captured the imagination of many readers with a large number of successful crowdfunding schemes placing the book into thousands of schools across the UK. Graffeg hopes to raise £16,700 to cover the cost of donating a copy of Geiriau Diflanedig to each of the 1,287 primary schools in Wales. The campaign is running as a strictly not-for-profit enterprise, with all money raised paying for the unit cost of the book plus distribution costs.

The Crowdfunder campaign has been championed by Jackie Morris, who is donating original artwork as an added incentive for people to donate to the campaign. Incentives include copies of Geiriau Diflanedig signed by all three creators and original Otter paintings by Jackie Morris.

Geiriau Diflanedig gan Robert Macfarlane, Jackie Morris a Mererid Hopwood, cyhoeddwyd gan Graffeg

Jackie Morris says: ‘I hope our book, mine, Robert’s and Mererid’s, finds its way into every school in Wales.’

To donate to the ‘Geiriau Diflanedig for primary schools in Wales’ Crowdfunder page click here.

Geiriau Diflanedig (HB, RRP £25) is publishing on 10 October 2019.