Andrew Whitson

Andrew Whitson

Andrew has illustrated books on various aspects of Irish mythology including The Creatures of Celtic Myth, The Field Guide to Irish Fairies and The Dark Spirit. Since 2007, he has illustrated a series of popular children’s picture books: Gaiscíoch na Beilte Uaine (Bisto shortlist, Ibby Award and Réics Carló Award 2007); Balor (Réics Carló Award 2009); An Gréasaí Bróg agus na Sióga (Bisto & Réics Carló shortlists 2010, R.A.I. winner 2011); Mac Rí Éireann (Réics Carló Award, Bisto illustration winner and R.A.I. winner 2011); Ó Chrann go Crann (CBI shortlist, Réics Carló Award 2012 and R.A.I. award 2013); Pop! (Réics Carló shortlist 2014); An tÉan Órga (R.A.I. shortlist 2015).

In 2011, Andrew received the Bisto honorary award for book illustration. In partnership with Caitríona Nic Sheáin, Andrew has co-written and illustrated three books of fiction for children, Cogito, Pop! and Cúraille i gCeannas.

In June 2018 Graffeg published Molly and the Stormy Sea, a children’s picture book illustrated by Andrew and written by Malachy Doyle. The book was published simultaneously in English paperback and hardback as well as Welsh and Irish language editions, Mali a’r Môr Stormus and Muireann agus an Fharraige Fhiáin.

Books

Molly and the Stormy Sea

Molly wakes one morning to find her house empty. Her father has been out fishing in stormy seas and hasn’t returned from his trip. She takes her most precious possessions down to the harbour; a brass locket containing twenty little cowrie shells, a photograph of her father and her beloved doll Isla to offer the sea in return for her father’s safety. But will the stormy sea return her father and all the other fathers from the fishing trip?

Written by Malachy Doyle and illustrated by Andrew Whitson.

Hardback ISBN 9781912654451, £12.99
Paperback ISBN 9781912050130, £7.99

Molly and the Stormy Sea, Andrew Whitson, Malachy Doyle, Graffeg

Mali a’r Môr Stormus

Mae Mali’n deffro un bore a gweld bod ei thŷ yn wag. Mae ei thad wedi bod allan yn pysgota ar y môr stormus a heb ddod yn ôl o’i daith. Mae Mali’n mynd â’r pethau mwyaf gwerthfawr sydd ganddi i lawr at yr harbwr – loced bres ac ynddi ugain o gregyn Mair, llun o’i thad, a’i doli annwyl, Megan, i’w cynnig i’r môr i ddod â’i thad yn ôl yn ddiogel. Ond a fydd y môr stormus yn dod â’i thad yn ôl, a phob tad arall sydd ar y daith bysgota?

Ysgrifennwyd gan Malachy Doyle, darluniwyd gan Andrew Whitson.

Welsh Paperback ISBN 9781912050123, £7.99

Molly and the Stormy Sea, Andrew Whitson, Malachy Doyle, Graffeg

Muireann agus an Fharraige Fhiáin

Nuair a mhúsclaíonn Muireann maidin amháin, tá an teach folamh. Bhí a hathair amuigh ag iascaireacht ar an fharraige fhiáin is níor fhill sé fós. Tógann sí na rudaí is luachmhaire dá bhfuil aici síos chun an chuain: loicéad práis agus fiche sliogán fínicín beag istigh ann, griangraf dá hathair agus an bhábóg is ansa léi, Nóra. Tá sí chun iad a ofráil don fharraige chun a hathair a fháil ar ais slán sábháilte. Ach an dtabharfaidh an fharraige fhiáin a hathair agus na haithreacha eile ar ais arís ón turas iascaireachta?

Written by Malachy Doyle, illustrated by Andrew Whitson.

Hardback ISBN 9780993474590, £12.99
Paperback ISBN 9780993474583, £7.99

Videos

Downloads